Frysrum

Det är vanligt att tänka frysrum som något som enbart används i restauranger och storkök, men det är något som används i väldigt många olika typer av verksamheter. Frysrum används i flera närliggande livsmedelsrelaterade verksamheter såsom bagerier, gatukök, matvarubutiker och hotell. Utöver dessa livsmedelsrelaterade verksamheter så används frysrum även för helt andra typer av verksamheter såsom serverhallar, lager, sjukhus och inom olika typer av tillverkningsindustri.

För många verksamheter är det viktigt att hitta en energieffektiv lösning som kyler på ett mer miljövänligt sätt. Det kan både handla om på vilket sätt kylningen görs, men också hur eventuell värme som leds bort kan tas om hand om. Det kan exempelvis vara något som är aktuellt för en serverhall där driften av servrarna genererar mycket värme.

Modulbaserat frysrum

Att köpa ett modulbaserat frysrum kan ha sina fördelar då du kan välja bland olika komponenter som byggs ihop till att bli ett frysrum som motsvarar behoven i just din verksamhet. Att köpa frysrum i moduler kan exempelvis innebära att du har möjlighet att påverka valet av hyllor, golv, tak, dörrar och kylaggregat. Just möjligheten att anpassa frysrummet gör att det kan användas i många fler verksamheter än vad som annars skulle vara möjligt. En serverhall har exempelvis stort behov av kyla, men samtidigt så avger den stora mängder värme. Målet i en serverhall är troligtvis inte att hålla en frystemperatur, men att ha ett rum som klarar av att kyla ner till en lämplig rumstemperatur. Det kan även finns olika krav på exempelvis dörr till frysrummet som gör att ett standardiserat frysrum inte kan användas för den tänkta verksamheten.

Måttanpassat frysrum

För dig som har en lokal som ställer specifika krav på frysrummets utformning kan det vara nödvändigt att köpa ett måttanpassat frysrum. Vissa modulbaserade frysrum går att få måttanpassade utan extra kostnader, medan andra varianter kan vara dyra eller omöjliga att anpassa annat än invändigt. När du köper ett måttanpassat frysrum kan det vara bra att tänka på att hur montering av frysrummet ska genomföras. I många fall kan det vara värt att använda sig av experter för att få till en helhetslösning som passar den verksamhet som ska bedrivas.

Vad är ett frysrum?

Frysrum är rum som används för att förvara livsmedel vid låga temperaturer, för att hålla dem fräscha och hållbara längre. Frysrum är vanligtvis kallare än vanliga kylskåp, med temperaturer som ligger mellan -18 och -25 grader Celsius.

Frysrum fungerar genom att använda kylmedel som cirkulerar genom en kompressor och en kondensor, och när det cirkulerar så avger det värme. För att kyla ner rummet används en kylventilator som fördelar den kalla luften i rummet. Frysrum har vanligtvis en separat dörr som håller kylan inne och som gör att man kan öppna och stänga dörren utan att kylen går upp i temperatur. Frysrum har också vanligtvis en termostat, som mäter temperaturen i rummet och som används för att ställa in önskad temperatur.

Användningsområden

Frysrum används ofta inom industrin för att förvara olika produkter vid låga temperaturer, för att hålla dem fräscha och hållbara längre. Här är några exempel på industriell användning av frysrum: